Dr. Bányai Gábor Ügyvédi Iroda

Dr. Bányai Gábor Ügyvédi Iroda

Telefon: +36 70 249 49 49

dr-banyai-gabor

Kártérítési és biztosítási szakjogász

Sokan érzik joggal, hogy a kártérítés, sérelemdíj mértéke nem igazságos. Viszont kevesen teszik meg a következő lépést – érvényesíteni érdekeiket.

Ingyenes kártérítési összeg felmérés

Biztosítóval szembeni képviselet

Kártérítés, sérelemdíj érvényesítése

Kártérítési ügyekben kárigények teljes körű kezelése, jogérvényesítés peren kívül és peres eljárásban, károsultak és hozzátartozóik jogi képviselete.

Az ügyvédi iroda ügyvédi megbízásai körében kiemelt helyet foglalnak el a kártérítési jog területén belül az olyan közlekedési és más balesetek miatt indult kártérítési ügyek, melyek során a károsult súlyosan megsérül vagy meghal. Az iroda ellátja a károsultak és hozzátartozóik, károkozók, biztosító társaságok jogi képviseletét szabálysértési, büntető eljárásban, közvetítői eljárásban, peren kívüli egyeztetések során és a bíróság előtti polgári peres és büntető eljárásokban is. Az iroda közreműködik a megalapozott vagyoni és nem vagyoni károk, sérelemdíj érvényesítésében vagy a megbízó ellen támasztott megalapozatlan igények elhárításában.

A kárügyeket előzetesen véleményezi, tanácsadást, jogi képviseletet biztosít, komplex jogi szolgáltatást nyújt.

Az iroda jogi szolgáltatásai

Az ügyvédi iroda alapítója biztosítási szakjogász, amely ezen ügyek magas színvonalú megoldását garantálja.

Szolgáltatási területeink

Ezeken a területeken vagyunk szakértők

Közlekedési vagy munkahelyi balesetet szenvedett Ön vagy egy hozzátartozója?

Ön vagy hozzátartozója közlekedési vagy munkahelyi balesetben megsérült, hozzátartozóját elvesztette?

Házat, lakást, nyaralót, telket venne vagy eladna? Családtagjának ajándékozna egy ingatlant? Bérbe adna vagy bérelne?

Cégének társasági szerződését, alapító okiratát szeretné módosítani?

Szerződést kötött, mellyel kapcsolatban vitája támadt? Tartoznak Önnek vagy követelnek Öntől?