A Dr. Bányai Gábor Ügyvédi Iroda a kártérítési ügyek képviselete során a kárigények teljes körű érvényesítését biztosítja peren kívül és peres eljárásban, ellátja a károsultak és hozzátartozóik kárigényeinek képviseletét.

Az ügyvédi iroda ügyvédi megbízásai körében kiemelt helyet foglalnak el a kártérítési jog területén belül az olyan közlekedési balesetek, munkahelyi és üzemi balesetek, szakmai mulasztások miatt indult kártérítési ügyek, melyek során a károsult súlyosan megsérül vagy meghal. Az iroda ellátja a károsultak és hozzátartozóik, károkozók, biztosító társaságok jogi képviseletét szabálysértési, büntető eljárásban, közvetítői eljárásban, peren kívüli egyeztetések során és a bíróság előtti polgári peres és büntető eljárásokban is. Az iroda közreműködik a megalapozott vagyoni és nem vagyoni károk, sérelemdíj érvényesítésében vagy a megbízó ellen támasztott megalapozatlan igények elhárításában.

A kárügyeket előzetesen véleményezi, tanácsadást, jogi képviseletet biztosít, komplex jogi szolgáltatást nyújt.

Az iroda jogi szolgáltatásai

 • Gépjármű-felelősségbiztosításból eredő kártérítési követelések véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Munkáltatói felelősségbiztosítási szerződésekre alapított követelések véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Szakmai felelősségbiztosítási szerződésekre alapított követelések véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Nemzetközi vonatkozású kárügyek képviselete
 • Gépjármű casco biztosításból eredő szolgáltatási igények véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Vagyonbiztosítási szerződésből eredő szolgáltatási igények  véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Élet-, baleset-, betegségbiztosítási szerződésből eredő szolgáltatási igények véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Jogvédelmi biztosítás esetén jogi képviselet
 • Megtérítési (regressz) követelések véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Egyedi biztosítási szerződések véleményezése, tanácsadás, képviselet

Az ügyvédi iroda alapítója biztosítási szakjogász, amely ezen ügyek magas színvonalú megoldását garantálja.

Szolgáltatási területeink

Ezeken a területeken vagyunk szakértők

 • Biztosítási ügyvéd

  Biztosítási ügyvéd

  Közlekedési vagy munkahelyi balesetet szenvedett Ön vagy egy hozzátartozója?

 • Kártérítési ügyvéd

  Kártérítési ügyvéd

  Ön vagy hozzátartozója közlekedési vagy munkahelyi balesetben megsérült, hozzátartozóját elvesztette?

 • Ingatlanos ügyvéd

  Ingatlanos ügyvéd

  Házat, lakást, nyaralót, telket venne vagy eladna? Családtagjának ajándékozna egy ingatlant? Bérbe adna vagy bérelne?

 • Cégjogi ügyvéd

  Cégjogi ügyvéd

  Cégének társasági szerződését, alapító okiratát szeretné módosítani?

 • Polgári peres ügyvéd

  Polgári peres ügyvéd

  Szerződést kötött, mellyel kapcsolatban vitája támadt? Tartoznak Önnek vagy követelnek Öntől?