A dr. Bányai Gábor Ügyvédi Iroda megbízásainak meghatározó részét teszik ki a biztosítási joggal és a kártérítési joggal kapcsolatos ügyek, jogesetek.

Az Iroda véleményezi a biztosítási szerződéseket, jogi tanácsadást nyújt a konkrét biztosítási jogviszonnyal, káreseményekkel, biztosítási eseményekkel kapcsolatban keletkező jogvitákban, s ellátja Megbízói jogi képviseletét a kárigények, illetve biztosítási szolgáltatás iránti igények peren kívüli és peres eljárás során történő érvényesítésében.

Az Iroda egyedi ügyekben biztosítottak, károsultak vagy biztosító társaságok jogi képviseletét is ellátja.

Az Iroda közreműködik a megalapozott biztosítási szolgáltatás iránti igények érvényesítésében, illetve a Megbízóval szemben támasztott megalapozatlan igények elhárításában. Az Iroda véleményezi a kárügyeket, tanácsadást, jogi képviseletet, komplex jogi szolgáltatást nyújt.

Az ügyek magas színvonalú képviseletét, megoldását garantálja, hogy az Iroda alapítója biztosítási szakjogász.

Az Iroda jogi szolgáltatásai:

 • Közlekedési baleset miatti kárigények érvényesítése
 • Személyi sérülés esetén a károsulti és hozzátartozói kártérítési igények érvényesítése peren kívül és peres eljárásban
 • Munkajogi kártérítési igények képviselete
 • Termékfelelősségből eredő kártérítési igények érvényesítése
 • Szerződésszegéssel okozott károkból eredő kártérítési igények képviselete
 • Egyedi kárügyek véleményezése, tanácsadás, képviselet
 • Egészségügyi szolgáltatást érintő jogi ügyekben közreműködés, egészségügyi intézmények felelősségével, illetve orvos-szakmai felelősséggel (műhiba) kapcsolatban felmerülő véleményezése, tanácsadás, képviselet

Az Iroda alapítója biztosítási szakjogász, amely ezen ügyek magas színvonalú megoldását garantálja.

Szolgáltatási területeink

Ezeken a területeken vagyunk szakértők

 • Biztosítási ügyvéd

  Biztosítási ügyvéd

  Közlekedési vagy munkahelyi balesetet szenvedett Ön vagy egy hozzátartozója?

 • Kártérítési ügyvéd

  Kártérítési ügyvéd

  Ön vagy hozzátartozója közlekedési vagy munkahelyi balesetben megsérült, hozzátartozóját elvesztette?

 • Ingatlanos ügyvéd

  Ingatlanos ügyvéd

  Házat, lakást, nyaralót, telket venne vagy eladna? Családtagjának ajándékozna egy ingatlant? Bérbe adna vagy bérelne?

 • Cégjogi ügyvéd

  Cégjogi ügyvéd

  Cégének társasági szerződését, alapító okiratát szeretné módosítani?

 • Polgári peres ügyvéd

  Polgári peres ügyvéd

  Szerződést kötött, mellyel kapcsolatban vitája támadt? Tartoznak Önnek vagy követelnek Öntől?