A Dr. Bányai Gábor Ügyvédi Iroda megbízásainak meghatározó részét teszik ki a biztosítási joggal és a kártérítési joggal kapcsolatos ügyek, jogesetek.

Az ügyvédi iroda véleményezi a biztosítási szerződéseket, jogi tanácsadást nyújt a konkrét biztosítási jogviszonnyal, káreseményekkel, biztosítási eseményekkel kapcsolatban keletkező jogvitákban, s ellátja megbízói jogi képviseletét a kárigények, illetve biztosítási szolgáltatás iránti igények peren kívüli és peres eljárás során történő érvényesítésében.

Az ügyvédi iroda egyedi ügyekben biztosítottak, károsultak vagy biztosító társaságok jogi képviseletét is ellátja.

Az ügyvédi iroda közreműködik a megalapozott biztosítási szolgáltatás iránti igények érvényesítésében, illetve a megbízóval szemben támasztott megalapozatlan igények elhárításában. Az ügyvédi iroda véleményezi a kárügyeket, tanácsadást, jogi képviseletet, komplex jogi szolgáltatást nyújt.

Az ügyek magas színvonalú képviseletét, megoldását garantálja, hogy az ügyvédi iroda alapítója biztosítási szakjogász.

Az iroda jogi szolgáltatásai

 • Kárügyekben ügyvédi képviselet peren kívül és polgári perben
 • Személyi sérüléses kárügyekben károsulti és hozzátartozói kártérítés és sérelemdíj iránti igények érvényesítése peren kívül és polgári perben
 • Munkajogi kártérítési ügyekben képviselet
 • Termékfelelősségből eredő kártérítési igények érvényesítése
 • Szerződésszegéssel okozott károkkal kapcsolatos ügyekben ügyvédi képviselet
 • Egyedi kárügyek véleményezése, tanácsadás, ügyvédi képviselet
 • Egészségügyi szolgáltatást érintő jogi ügyekben közreműködés, egészségügyi intézmények felelősségével, illetve orvos-szakmai felelősséggel (műhiba) kapcsolatban felmerülő véleményezése, tanácsadás, képviselet

Az ügyvédi iroda alapítója biztosítási szakjogász, amely ezen ügyek magas színvonalú megoldását garantálja.

Szolgáltatási területeink

Ezeken a területeken vagyunk szakértők

 • Biztosítási ügyvéd

  Biztosítási ügyvéd

  Közlekedési vagy munkahelyi balesetet szenvedett Ön vagy egy hozzátartozója?

 • Kártérítési ügyvéd

  Kártérítési ügyvéd

  Ön vagy hozzátartozója közlekedési vagy munkahelyi balesetben megsérült, hozzátartozóját elvesztette?

 • Ingatlanos ügyvéd

  Ingatlanos ügyvéd

  Házat, lakást, nyaralót, telket venne vagy eladna? Családtagjának ajándékozna egy ingatlant? Bérbe adna vagy bérelne?

 • Cégjogi ügyvéd

  Cégjogi ügyvéd

  Cégének társasági szerződését, alapító okiratát szeretné módosítani?

 • Polgári peres ügyvéd

  Polgári peres ügyvéd

  Szerződést kötött, mellyel kapcsolatban vitája támadt? Tartoznak Önnek vagy követelnek Öntől?